O nas

Działalność spółki obejmuje:

  • Biuro rachunkowe
  • Badanie sprawozdań finansowych

Spółka świadczy swe usługi z powodzeniem od 1989 roku.

Podstawowy atut firmy to kilkunastoosobowy zespół pracowników spółki. Jest to zespół osób, które potrafią komunikować się z klientami i prowadzić dyskusje wewnątrz firmy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte uzyskanymi certyfikatami zawodowymi powoduje, że rozwiązujemy problemy klientów ograniczając ryzyko do minimum.

Biegli rewidenci, z którymi współpracujemy wywodzą się ze środowisk lokalnych doskonale zorientowanych w specyfice i problematyce spraw szerokiej grupy klientów sektora państwowego i prywatnego.

Priorytetami działalności spółki jest profesjonalizm, poufność i dyspozycyjność.

Biuro rachunkowe zajmuje się usługowym prowadzeniem księgowości dla jednostek z różnych branż i o różnej wielkości. Oferta zawiera usługi księgowe w zakresie ksiąg rachunkowych jak i książki przychodów i rozchodów, rozliczenia podatkowe, rozliczanie płac i prowadzenie kadr. Prowadzimy księgi rachunkowe lub sprawujemy nadzór finansowo-księgowy i doradczy również w jednostkach z udziałem kapitału zagranicznego – niemieckiego, belgijskiego, duńskiego, holenderskiego. Obsługujemy podmioty, w których przeprowadzane jest badanie sprawozdań finansowych.

Obsługa księgowa wykonywana jest zarówno w siedzibie naszej spółki jak i w siedzibie klientów. Pracujemy na programach własnych jak i na finansowych modułach programów używanych przez klientów.

Oferujemy swoją pomoc spółkom i osobom fizycznym, które po raz pierwszy zakładają działalność. Wskazujemy jakie dokumenty trzeba uzyskać, jakie umowy na początek należy zawrzeć, z jakich programów dobrze jest korzystać. Kiedy zgromadzimy odpowiednie dokumenty pomagamy w zgłoszeniach do Urzędów Skarbowych, REGON i Krajowego Rejestru Sądowego. Dla niedużych podmiotów świadczymy usługę miejsca siedziby.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółka wykonuje przede wszystkim audyt sprawozdań finansowych, ale również usługi w zakresie badania przekształceń, połączeń, analiz due diligence.

Dział audytu podejmuje również przeglądy prawidłowości funkcjonowania wewnętrznych służb księgowych klientów.