Rozliczenia podatkowe i doradztwo

Dla mniejszych podmiotów wykonujemy usługi w zakresie ewidencji podatkowych, dokonujemy rozliczenia podatku dochodowego właścicieli, rozliczenia podatku od towarów i usług. Prowadzimy wymagane w rozliczeniach dokumentacje – książkę przychodów i rozchodów, ewidencję majątku trwałego, wyposażenia, wynagrodzeń i inne.

Usługa obejmuje również sprawy ubezpieczeń ZUS właścicieli firmy i osób współpracujących.