Kadry i płace

Obsługę w zakresie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i nadzór na dokumentacją kadrową wykonuje wyspecjalizowana 4 osobowa komórka. Umowa zawierana jest wraz z umową dotycząca obsługi księgowej, możliwe jest również świadczenie odrębnej usługi.

W ramach usługi wykonujemy:

 • prowadzenie rozliczeń wypłacanych przez Klienta wynagrodzeń;
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji i informacji okresowych i rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dokonywanie rozliczeń rocznych pracowników, którzy złożyli wniosek w tym zakresie,
 • rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rejestracyjnych i rozliczeniowych dla ZUS,
 • prowadzenie kart zasiłkowych osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym także akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej absencji,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia,
 • przygotowywania płatności przelewowych w systemie bankowości internetowej Klienta,
 • obsługa kontroli w zakresie podatków i składek ZUS,