Certyfikaty

Spełniamy warunki określone w Art. 76a. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) wymagane dla wykonywania usług w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg.

Spełniamy warunki podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wymagane przez ustawę  z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 maja 2009 r.) i jesteśmy wpisani na listę tych podmiotów pod numerem 256 (lista dostępna jest na stronie http://kibr.org.pl/pl/podmioty ).

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg posiada 5 osób.

Tytuł biegłego rewidenta posiadają 4 osoby.

Certyfikaty BUCHALTER.