Kontakt

„BUCHALTER” Sp. z o.o.

ul. Dąbrowa 20
85-147 Bydgoszcz

NIP 554-030-87-96
REGON 008383259

USŁUGI PROWADZENIA KSIĄG – BIURO RACHUNKOWE
SEKRETARIAT

tel. (52) 325 98 50
fax (52) 325 98 51
sekretariat@buchalterspzoo.pl

USŁUGI BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

tel. (52) 325 98 50
fax (52) 325 98 51
badania@buchalterspzoo.pl

PREZES ZARZĄDU

Ewa Majewska-Ptasznik
ptasznik@buchalterspzoo.pl