Doradztwo ekonomiczno-finansowe

Ekspertyzy i analizy finansowo-ekonomiczne wykonujemy na podstawie informacji zawartych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach finansowych naszych Klientów oraz zebranych w drodze rozmów z Klientem i jego pracownikami. Ich celem jest dostarczenie informacji niezbędnych dla podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych.

W przypadku konieczności uzyskania kredytu przygotowujemy wnioski wg wymogów bankowych.